Archiwum: listopad 2021

Zmiany zasad wjazdu do Norwegii.

Na konferencji prasowej rządu norweskiego 19 listopada br. zapowiedziano częściowy powrót do restrykcji, jakie obowiązywały przy podróżach do Norwegii wcześniej. Zmiany będą obowiązywały od 26 listopada br.

Zapowiedziano m.in.:

obowiązek rejestracji podróży do Norwegii (dla wszystkich, również dla osób zaszczepionych): https://reg.entrynorway.no/

obowiązek przetestowania się na granicy Norwegii (dla osób niezaszczepionych). Jeśli nie ma punktu testowania na przejściu granicznym, należy przetestować się nie później niż 24h od wjazdu do Norwegii,

obowiązek okazania testu wykonanego 24h przed podróżą (dla osób niezaszczepionych, powyżej 18. roku życia).

Przypominamy, że osoby niezaszczepione (i które nie przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy), muszą przejść w Norwegii 10-dniową kwarantannę (domową). Z kwarantanny może zwolnić negatywny wynik testu PCR, wykonanego po 3 dniach od wjazdu. Jeżeli podróżny nie ma odpowiedniego miejsca do odbycia kwarantanny, powinien zatrzymać się w hotelu kwarantannowym.

Link do oficjalnej informacji: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-ved-innreise-til-norge/id2888683/

Źródło: Ambasada RP w Oslo, regjeringen.no

103 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zapraszamy w niedzielę 14 listopada, do wspólnego świętowania 103 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

g. 12.30 – Msza Święta za Ojczyznę (kościół św. Svithuna w Stavanger)
g. 13.30 – spotkanie z poczęstunkiem w salce parafialnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Konkurs dotacyjny MSZ.

29 października 2021 r. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty Konkurs ofert „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – infrastruktura polonijna 2022”. Oferty można przesyłać do MSZ do 19 listopada 2021 r.

Celem realizacji projektów wybranych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – Infrastruktura polonijna 2022” jest podniesienie jakości edukacji w szkołach polskich i polonijnych oraz podniesienie jakości pracy Domów Polskich i innych instytucji polonijnych położonych poza Polską. Uwzględnione zostały dwie kategorie projektów:

1. Projekty priorytetowe – których zakres został wskazany z urzędu; bardzo istotne dla polityki polonijnej Rządu, realizowane w obszarach zamieszkiwania dużych i aktywnych grup Polonii.

2. Projekty pozostałe (dowolne) – mogą dotyczyć mniej priorytetowych obszarów, mniejszych środowisk polonijnych, ale nadal istotnych kierunków działania danego środowiska polskiego.

O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (takie jak fundacje, stowarzyszenia, podmioty kościelne i in.), zaangażowane na rzecz wsparcia Polonii i Polaków na całym świecie. Projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotem (np. instytucją, organizacją polonijną) w kraju realizacji projektu. Termin nadsyłania ofert do MSZ został wyznaczony na dzień 19 listopada 2021 r. Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod tym linkiem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica–infrastruktura-polonijna-2022

Źródło: Ambasada RP w Oslo