mycall

Regulamin Portalu -

Regulamin Portalu PDF Drukuj Email
Wpisał Admin   
Niedziela, 19 Czerwiec 2011 04:03

1. Wstęp


Zasady regulaminu określają warunki korzystania i funkcjonowania z portalu internetowego stavanger.pl, a także prawa i obowiązki użytkowników portalu, jak i zakres odpowiedzialności oraz obowiązki podmiotu prowadzącego portal stavanger.pl. Przed rejestracją użytkownicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z niniejszym regulaminem. Założenie konta użytkownika portalu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

2. Definicje

  • Administrator - podmiot prowadzący portal,
  • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług zaoferowanych przez portal stavanger.pl. Osoby małoletnie i/lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnej mogą być Użytkownikiem wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego,
  • Konto użytkownika - strona, za pomocą, której Użytkownicy dodają i edytują swoje dane i pliki,
  • Osoba - fizyczna lub prawna a także podmiot nieposiadający osobowości prawnej,
  • Profil - strona użytkownika portalu zawierająca jego dobrowolnie podane dane osobowe oraz zdjęcia przekazane przez niego do portalu, z możliwością zapoznania się z nimi przez innych użytkowników,
  • Baza Kont (Profili) - zdjęcia oraz dane osobowe zamieszczone w portalu przez Użytkownika; gromadzone i przetwarzane za jego zgodą przez Administratora,
  • Portal - strona internetowa, znajdująca się pod adresem http://stavanger.pl,

 

  • Wiadomości - system wzajemnej komunikacji między Użytkownikami portalu oraz Administratorem,
  • Regulamin - prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora.

 

3. Techniczne warunki korzystania z Portalu


1. Nazwa portalu, wygląd graficzny, jego koncepcja, oprogramowanie oraz baza danych stanowią przedmiot ochrony prawnej.


4. Dane Osobowe


1. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora z chwilą rejestracji.

2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dn. 18 Lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe i inne informacje przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego służyć będą Administratorowi Portalu wyłącznie do zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych mu usług.

4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, modyfikacji ich, jak również przysługuje mu prawo do zmiany tychże oraz usunięcia z bazy.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator sieci ma prawo podjąć następujące czynności: wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji, natychmiastowego zawieszenia lub usunięcia konta do momentu wyjaśnienia sprawy.


6. Rejestrując się w portalu stavanger.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych (w tym: nr tel, adresu e-mail, zdjęć) w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu i zdjęć przez stavanger.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji konsumentów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby poprawienia usług świadczonych przez stavanger.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

5. Odpowiedzialność1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania portalu. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu portalu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenia Administratorowi portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany przepisów regulaminu w każdej chwili i bez podania przyczyny.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników.

3. Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

4. Właściciele portalu zabraniają umieszczania przez użytkowników jakichkolwiek treści reklamowych (nazwy firm, linki do stron firmowych i konkurencyjnych portali). Również zabrania się bez zgody właścicieli portalu umieszczania zdjęć oraz profili o treści komercyjnej.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu stavanger.pl wywołane awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera lub siłą wyższą.


6. Polityka Prywatności1. Portal stavanger.pl wymaga do zarejestrowania podania: imienia i nazwiska, adresu email, hasła, miejscowości zamieszkania w Polsce oraz płci.


2. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego portalu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do portalu stavanger.pl.

4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

5. Portal Stavanger.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z portalu, aby poinformować system, jaką stronę należy wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

6. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a portalem stavanger.pl, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.


8. Portal Stavanger.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.