Aktualności

29 Final WOŚP Stavanger/Sandnes.

Dziś 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane są na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy.

Na konto WOŚP w tym roku już trafiło ponad 40 mln zł. Z powodu pandemii większość wydarzeń odbywa się online. Sztab WOSP Stavanger/Sandnes przygotował wiele atrakcji -m.in aukcje oraz koncerty.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu sztabu na Facebooku (znajdziecie tam aktualny program) – kliknij tutaj.

Źródło: Facebook

 

Czasowe zamknięcie norweskich granic w związku z epidemią koronawirusa.

Od piątku 29 stycznia br. granice Norwegii zostaną zamknięte dla wszystkich osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii. Granice pozostaną zamknięte co najmniej do 14 lutego br.

Uwaga – stałe zameldowanie oznacza że jesteś ‘folkeregistrert som bosatt i Norge’. Nie jest to równoznaczne z zamieszkiwaniem i pracą w Norwegii oraz posiadaniem numeru D lub numeru personalnego.

W ramach wyjątków, te osoby będą mogły wjechać do Norwegii:

– osoby wykonujące komercyjny transport osób i towarów,
– osoby, które realizują opiekę nad dzieckiem,
– bliscy krewni osób, które mają zameldowanie w Norwegii: ich małżonkowie, partnerzy w zarejestrowanych związkach partnerskich, nieletnie dzieci, rodzice nieletnich dzieci (ale nie mogą wjechać dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice osób dorosłych oraz partnerzy w związkach nieformalnych),
– osoby, które wykażą szczególnie ważny powód wjazdu do Norwegii, np. szczególna odpowiedzialność za opiekę nad osobami przebywającymi w Norwegii lub inne istotne względy socjalne – wyjątek ten będzie stosowany bardzo rzadko,
– osoby podróżujące samolotem z przesiadką na norweskich lotniskach,
– osoby, pełniące krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa (np. siły zbrojne, siły porządkowe, służby ratunkowe, bezpieczeństwo informatyczne, kanalizacja, transport, bezpieczeństwo energetyczne, służby medyczne),
– marynarze i członkowie załóg statków powietrznych,
– personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, pracujący dla norweskiej służbie zdrowia.

Oczekujemy na zmiany w ustawodawstwie norweskim (covid-19-forskriften i innreiseforskriften), które uściślą ww. uregulowania.

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych:

Strona rządowa:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390/

Norweski urząd ds. cudzoziemców:

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

Norweska ustawa covidowa:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6

Źródło: Ambasada RP w Oslo

COVID-19 w Norwegii – aktualne przepisy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad podróży, rejestracji pobytu, kwarantanny oraz testów dostępne są na stronie Helsenorge.no pod linkiem:

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/polish/

Uwaga: dodatkowo, od 2 stycznia 2021 roku każda osoba, wjeżdżająca do Norwegii m.in. z Polski musi poddać się testowi na covid-19: na lotnisku lub na przejściu granicznym, albo w przeciągu 24 godzin od przybycia. Ważne: Wymóg ten nie zwalnia z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu, wykonanego przed wjazdem do Norwegii.

Obowiązek ten jest dodatkowym warunkiem wprowadzonym przez władze Norwegii w związku z zagrożeniem, jakie stanowi nowa mutacja koronawirusa.

Z obowiązku wykonywania testu przy wjeździe zwolnieni są: dzieci do lat 12; osoby pełniące krytyczne funkcje społeczne, kierowcy w tranzycie towarowym długodystansowym, dyplomaci.

Zobowiązuje się do wjazdu na teren Norwegii przez przejścia graniczne z punktami testowania lub posiadające posterunek policyjny. W związku z nową decyzją zamknięte zostaną niektóre mniejsze przejścia graniczne, które nie gwarantują obsługi medycznej lub policyjnej. Lista przejść granicznych funkcjonujących od 2.01.2021:

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/201231_aapne_grenseovergangssteder_210102.pdf

Bardzo ważne – warunki wjazdu do Norwegii:

Norwegia wymaga od osób przyjeżdżających z zagranicy:

 • okazania negatywnego wyniku testu covid-19 (wykonanego najwcześniej 72 godziny przed przyjazdem)  – wymóg ten nie dotyczy m.in. osób zameldowanych w Norwegii na stałe – 'bosatt i Norge’ (uwaga: nie jest to tożsame z posiadaniem numeru D), dzieci poniżej 12 roku życia i podróżnych, którzy udokumentują, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszli covid (konieczne jest okazanie pierwszego testu pozytywnego na covid PCR wykonanego co najmniej 2 tygodnie przed wjazdem).
 • okazania deklaracji miejsca na spędzenie kwarantanny (10 dni) – przez rejestrację on-line https://reg.entrynorway.no/ lub wypełnienie formularza w wersji papierowej (należy go wydrukować i przedstawić policji na przejściu granicznym) – poniżej wzór formularza w j. polskim i angielskim:

https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_22-12_2_polsk.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/48bf71bca8fe45888e83807f6d1f9061/avkrysningsskjema_karantenehotell_engelsk.pdf

29 grudnia 2020 roku wprowadzono możliwość skrócenia kwarantanny o 3 dni pod warunkiem wykonania w Norwegii dwóch testów: pierwszego do 24h od wjazdu i kolejnego najwcześniej 7 dni po wjeździe.

 • dodatkowego testu w przeciągu 24h po przyjeździe (na granicy lub w gminie pobytu) uwaga: nie oznacza to zwolnienia z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu wykonanego przed wjazdem do Norwegii.

Można korzystać z nowej norweskiej aplikacji na telefon komórkowy pozwalającej kontrolować zarażenia. Jest to dobrowolne, ale zalecane. Informacja w języku norweskim: https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-smittestopp-app-klar-for-nedlasting/

Infolinia norweskich władz nt. pandemii, czynna w godz. 8:00 – 15:30 – 815-55-015 (dla osób dzwoniących z Norwegii) i 0047-21-93-78-40 (dla osób dzwoniących z zagranicy – możliwa rozmowa w języku angielskim).

Najważniejsze informacje:

Kontrole na granicach 

W związku z wybuchem pandemii rząd Norwegii wprowadził tymczasowe kontrole na granicach kraju.

Wzmacnianie liczebności patroli będzie elementem działalności prewencyjnej Policji w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nie tylko na ulicach miast, ale także na lotniskach, w portach oraz lądowych przejściach granicznych. Policja, tym samym, będzie odpowiednio reagować na wszystkie przypadki oczywistego łamania zasad, w tym kwarantanny i będzie nakładać stosownie do zaistniałych przypadków kary pieniężne w postępowaniu mandatowym.

Informacje dot. podróży, wjazdu do Norwegii dla obywateli UE i EOG – w języku angielskim na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców (UDI): https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/eueaa-national-or-family-member/#link-18189

Z uwagi na fakt, że każdy kraj UE/Schengen wprowadził własne zasady dotyczące przekraczania swoich granic (również w tranzycie powietrznym co powoduje duże niejasności dla podróżnych), poniżej zamieszczone zostały linki, które mogą być użyteczne przy planowaniu podróży:

·        link https://reopen.europa.eu/pl/ , który umożliwia dostęp do różnych informacji w zakresie poruszania się po krajach Schengen (wybierz cel podróży → ruszaj w drogę → w kolumnie po prawej stronie pokazują się ikonki z różnymi informacjami). Link najlepiej otwierać przez wyszukiwarkę Chrome;

link do strony IATA https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm , gdzie opisane są zasady wpuszczania podróżnych na terytorium poszczególnych państw. Na tej stronie można samemu zweryfikować, czy można wjechać lub przejechać tranzytem przez dany kraj. Wystarczy najechać myszką na dany kraj, kliknąć 2 razy lewym przyciskiem i po prawej stronie wyświetli się stosowna informacja. UWAGA! – planując podróż należy na własną rękę weryfikować z władzami danego kraju (np. w Polsce w konsulacie lub ambasadzie kraju, do którego się udajemy lub przez który będziemy przejeżdżać) czy informacja jest wciąż aktualna.

UWAGA! Od początku stycznia 2021 r. obowiązywać ma system rejestracji elektronicznej dla każdego, kto chce wjechać na teren Norwegii (także dla obywateli NO). Oznacza to, że osoby muszą wstępnie zarejestrować się cyfrowo i otrzymać kod do pokazania na granicy, aby wjechać do Norwegii.

Obowiązkowa kwarantanna i hotele kwarantannowe

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, musi poddać się kwarantannie przez 10 dni, z wyjątkiem tych, którzy podróżują z niektórych regionów w krajach skandynawskich / Europie, w których poziom zakażeń jest wystarczająco niski (żółte regiony i kraje).

Każdy, kto ma zostać objęty kwarantanną wjazdową, musi wypełnić formularz oświadczenia o poddaniu się obowiązkowej kwarantannie. Formularz zawiera:

 • Część 1 Deklaracja z danymi osobowymi – wypełnia każdy, kto będzie objęty kwarantanną
 • Część 2 Zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o zapewnieniu odpowiedniego zakwaterowania
  • w okresie kwarantanny – osoby, które przyjeżdżają do Norwegii w celu podjęcia pracy lub zlecenia, muszą mieć takie potwierdzenie od pracodawcy lub zleceniodawcy. Wypełnia pracodawca lub zleceniodawca.
 • Część 3 Potwierdzenie odpowiedniego miejsca zamieszkania do odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy – wypełnia osoba udostępniająca miejsce zamieszkania (o ile lokal spełnia wymagania dot. dystansu społecznego i kwarantanny).

Link do formularza: Pobierz specjalny formularz w celu udokumentowania odpowiednich warunków do odbycia kwarantanny w miejscu pobytu.

Przyjeżdżając do Norwegii, osoba wjeżdżająca musi udać się bezpośrednio na kwarantannę, a każda osoba powyżej 12 roku życia musi nosić maseczkę do momentu przybycia do miejsca kwarantanny.

Osoby, które normalnie mieszkają razem i podróżują razem do Norwegii, mogą odbyć kwarantannę w tym samym pomieszczeniu/lokalu.

Każdy musi poddać się 10-dniowej kwarantannie, nawet jeśli wynik testu jest ujemny. Kwarantanna jest obligatoryjna.

29 grudnia 2020 roku wprowadzono możliwość skrócenia kwarantanny o 3 dni pod warunkiem wykonania w Norwegii dwóch testów: pierwszego do 24h od wjazdu (od 02.01.2021) i kolejnego najwcześniej 7 dni po wjeździe.

Jeśli podczas kwarantanny wystąpią objawy COVID-19, należy poddać się izolacji i skontaktować się z lokalną służbą zdrowia pod numerem +47116117 w celu wykonania testu.

Ujemny wynik testu nie zwalnia z kwarantanny.

Hotele w celu odbycia kwarantanny

Każda osoba objęta obowiązkiem kwarantanny, musi zakwaterować się w tzw. hotelu kwarantannowym. Wszyscy przyjeżdżający do Norwegii w celu podjęcia pracy lub odwiedzenia przyjaciół, rodziny, znajomych muszą odbyć kwarantannę w odpowiednio do tego przystosowanym hotelu. Małoletnie dzieci, które przyjeżdżają do Norwegii same i nie spełniają kryteriów zwolnienia z kwarantanny, będą miały możliwość zamieszkania w hotelu kwarantannowym z opiekunem.

Następujące osoby są zwolnione z obowiązku zakwaterowania w hotelach kwarantannowych:

 1. Osoby zamieszkałe w Norwegii (wpisane do rejestru ludności, nor. Folkeregister) lub które mogą udokumentować miejsce zamieszkania w Norwegii (np. rejestracja adresu zamieszkania w urzędzie skarbowym lub umowa najmu).
 2. Osoby, które mogą udokumentować odpowiednie warunki do odbycia kwarantanny. Odpowiednie warunki to miejsce na nocleg z prywatnym pokojem, własną łazienką, własną kuchnią lub dostępem do stołówki / cateringu, z możliwością unikania bliskiego kontaktu z innymi. Mogą to być na przykład domy letniskowe, hotele i inne miejsca zamieszkania udostępnione podróżującemu.
  Pobierz specjalny formularz w celu udokumentowania odpowiednich warunków do odbycia kwarantanny w miejscu pobytu. (regjeringen.no)
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim lub posiadające wspólne dzieci z osobą mieszkającą na stałe w Norwegii oraz ich małoletnie dzieci. Osoby te mogą odbyć kwarantannę w domu współmałżonka lub drugiego rodzica.
 4. Osoby podróżujące służbowo z pracodawcą lub zleceniodawcą, który zapewnia odpowiednie miejsce na nocleg z prywatnym pokojem. Konieczna jest dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie oraz zapewnienie przez pracodawcę lub zleceniodawcę odpowiedniego zakwaterowania. Odpowiednim zakwaterowaniem jest miejsce, w którym można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi osobami, z prywatnym pokojem z TV i Internetem, prywatną łazienką i własną kuchnią lub dostępem do stołówki / cateringu. Dokumentacją może być np. umowa o pracę lub zlecenie oraz oświadczenie pracodawcy wyjaśniające szczegóły zakwaterowania. Dokument musi zawierać adres zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.
 5. Osoba ubiegająca się o azyl lub status uchodźcy.
 6. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym i personel pociągów, z wyjątkiem pociągów towarowych, jeśli mogą odbyć kwarantannę w prywatnych kabinach nadających się do noclegu w pojeździe lub pociągu.
 7. Zagraniczny personel wojskowy przyjeżdżający do Norwegii na szkolenie, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Norweskie Ministerstwo Obrony.
 8. Studiujący zagranicą, którzy przed rozpoczęciem studiów mieszkali w Norwegii i są zarejestrowani w Norwegii, w tym ci, którzy są zarejestrowani jako rezydenci w kraju studiów ze względu na skandynawskie przepisy dotyczące rejestracji ludności. W okresie kwarantanny powinni unikać bliskiego kontaktu z osobami, z którymi mieszkają, z którymi nie mieszkali przed okresem kwarantanny.

Wszystkie powyższe wyjątki zakładają, że osoby okresie kwarantanny przebywają we wskazanym i zadeklarowanym miejscu zamieszkania.

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy

 • Kwarantannę należy odbyć w hotelu kwarantannowym lub innym odpowiednim miejscu, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku zakwaterowania w hotelu kwarantannowym, wymienionych powyżej. Osoby przyjeżdżające z Polski, są zobowiązane do odbycia kwarantanny wjazdowej bez żadnych wyjątków. Nie ma zatem możliwości podjęcia pracy przed upływem 10 dni od wjazdu na terytorium Norwegii
 • Poza miejscem zakwaterowania można przebywać tylko wtedy, jeżeli jest możliwość unikania bliskich kontaktów z innymi osobami niż te, z którymi się mieszka.
 • Nie można przebywać w miejscu pracy, w którym przebywają również inni, w szkole lub przedszkolu.
 • Nie można korzystać z transportu publicznego, z wyjątkiem do / z lotniska, portu itp. w trakcie wjazdu lub wyjazdu do / z Norwegii. W takim przypadku osoby powyżej 12 roku życia mają obowiązek noszenia maseczki.

Uwaga: Od 12 sierpnia 2020 r. obowiązuje obowiązek kwarantanny dla wszystkich, którzy mieli bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie Covid19.

Testy w kierunku COVID-19

Testy i laboratoria wykonujące testy

Norweskie władze zachęcają każdego, kto przyjeżdża do Norwegii, do poddania się testowi. Na niektórych przejściach granicznych znajdują się punkty pobrań w kierunku COVID-19. Oferują one bezpłatne wykonanie testu osobom podróżującym prywatnie. Dla osób podejmujących pracę w Norwegii, pracodawca lub zleceniodawca ma obowiązek zorganizowania i opłacenia testu.

Jeśli wystąpią objawy COVID-19, należy poddać się izolacji się i skontaktować się z lokalną służbą zdrowia pod numerem +47116117 w celu wykonania testu. Ujemny wynik testu nie zwalniają z kwarantanny.

Zaświadczenie o ujemnym wyniku testu w kierunku COVID-19

Cudzoziemcy, którzy przybywają do Norwegii z regionu objętego obowiązkiem kwarantanny, muszą przedstawić zaświadczenie o ujemnym wyniku testu w kierunku COVID-19. Brak okazania testu może skutkować odmową wjazdu do Norwegii. 

 • Od wykonania testu do przekroczenia granicy Norwegii nie może upłynąć więcej niż 72 godziny.
 • Dopuszczalne są wyniki testów metodą PCR lub za pomocą szybkiego testu antygenowego.
 • Zaświadczenie musi być napisane w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.

Następujące osoby nie muszą przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu:

 1. obywatele Norwegii;
 2. cudzoziemcy mieszkający w Norwegii z pozwoleniem na pobyt lub prawem pobytu (stałe zameldowanie – bosatt);
 3. cudzoziemcy, kórych przyjazd do Norwegii jest niezbędny dla zapewnienia podstawowych potrzeb ludności, a odmowa ich wjazdu stanowiłaby zagrożenie dla życia i zdrowia;
 4. cudzoziemcy podczas tranzytu;
 5. cudzoziemcy, którzy regularnie przybywają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii, żeby pracować lub studiować, lecz za wyjątkiem personelu medycznego, który znajdował się poza terytorium Norwegii dłużej niż siedem dni;
 6. osoby ubiegające się o azyl albo przesiedlani uchodźcy;
 7. cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt w Norwegii, zgodnym z przepisami o imigracji w ramach łączenia rodzin;
 8. osoby związane z dyplomacją, służbami zagranicznymi lub działalnością ambasady;
 9. określone grupy personelu wojskowego;
 10. cudzoziemcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów lub będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu;
 11. piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniuI;
 12. dzieci poniżej 12 roku życia

Z konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu wyłączone są też osoby, które mogą udokumentować za pomocą metody laboratoryjnej rt-PCR, że przeszły zakażenia wirusem COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy.  Test musi zostać wykonany w momencie przechodzenia choroby, a wykrycie zakażenia nastąpiło za pomocą testu genetycznego (PCR). Testy antygenowe i zaświadczenie o przeciwciałach nie są wystarczające. Nie ma wymogu, aby test był wykonany w Norwegii. Test musi być wykonany co najmniej 2 tygodnie przed wjazdem a wynik powinien być sformułowany w jednym z sześciu wymienionych w rozporządzeniu języków (norweski, szwedzki, duński, niemiecki, francuski lub angielski).

Inne:

Od 4 stycznia br. (do 18 stycznia br.) obowiązują nowe restrykcje w Norwegii:

– limit do 10 osób podczas prywatnych zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych oraz do 200 osób na imprezach w pomieszczeniach zamkniętych ze stałymi miejscami siedzącymi. Na pogrzebach może być obecnych do 50 osób;

– do 5 osób na spotkaniach prywatnych poza domem;

– powstrzymanie się od odwiedzin, z wyjątkiem wizyt u osób ciężko chorych i samotnych (osoby samotne mogą przyjąć do 2 zaprzyjaźnionych osób);

– należy unikać podróży na terenie Norwegii i poza krajem;

– imprezy zbiorowe zostają zawieszone;

– obowiązek zachowania dystansu społecznego;

– szkoły: przedszkola i szkoły podstawowe funkcjonują bez zmian (dzieci bawią się w swoich grupach). Gimnazja i licea – przechodzą w tryb alarmu czerwonego (dystans społeczny, ograniczenie zajęć), uniwersytety i szkoły wyższe – zajęcia wyłącznie online.

 

Życie nocne

– zakaz serwowania alkoholu w restauracjach i barach;

– wszelkie imprezy zbiorowe (np. kulturalne) zostają zawieszone co najmniej do 18 stycznia br.

Informacja dot. regionów narciarskich

Najważniejsze norweskie ośrodki narciarskie: Trysil, Norefjell, Hafjell, Hemsedal i Beitostølen ogłosiły rozpoczęcie sezonu, który ma trwać przez najbliższe 6 miesięcy. Ośrodki zamieściły na swoich stronach internetowych informacje o nowych warunkach korzystania z infrastruktury narciarskiej w okresie trwania pandemii Covid-19, wyraźnie wskazując, że chorzy lub przebywający na kwarantannie, nie powinni się do nich udawać. Ośrodki zalecają kupowanie karnetów wyłącznie online, informują o konieczności utrzymywania dystansu (min. 1 metr), higieny oraz o możliwych ograniczeniach w liczbie użytkowników.

                                     Szczególne zasady «dystansu społecznego» w Oslo 

 • zakazane są spotkania towarzyskie «na wolnym powietrzu» z wyjątkiem spotkań w domach i mieszkaniach,
 • spotkania w domach i mieszkaniach odbywać się mogą maksymalnie w liczbie 10 osób, pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego,
 • zakaz wszystkich imprez odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, w tym zajęć rekreacyjnych (chór, próby orkiestry). Nadal można organizować pogrzeby i pochówki.
 • zamknięte zostały siłownie, kina, teatry i inne instytucje kultury i aktywnego spędzania wolnego czasu. Otwarte pozostają biblioteki,
 • bary, restauracje, kawiarnie mogą pozostać otwarte – całkowity zakaz podawania alkoholu,
 • w gimnazjach, szkołach średnich i centrach edukacji dla dorosłych obowiązuje czerwony poziom ryzyka (silniejsze środki zapobiegania infekcjom i mniejsze grupy uczniów).
 • zawieszone jest organizowanie zawodów sportowych i treningów sportowych dla dzieci i młodzieży, jak również jakakolwiek dziecięca i młodzieżowa grupowa aktywność kulturalna (chóry, teatry, zespoły muzyczne, młodzieżowe kluby rekreacji, zajęcia w stowarzyszeniach młodzieżowych)
 • obowiązkowe jest używanie maseczek w środkach transportu publicznego i  w taksówkach, 
 • sklepy i galerie handlowe muszą zachować zasadę 2-metrowego dystansu społecznego i wszelkie rygory bezpieczeństwa związane z unikaniem rozprzestrzeniania się wirusa

Regulacje będą obowiązywać tak długo, jak wymagać tego będzie sytuacja pandemiczna w stolicy.

Lista państw (aktualizowana co 14 dni) i aktualne informacje dot. rekomendacji władz norweskich dot. podróży publikowane są na stronie:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/

Porady dotyczące masek na twarz

W Norwegii nie obowiązuje obecnie powszechny obowiązek używania maseczek.

Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) informuje, że maseczki są zalecane dla osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem, szczególnie podczas podróży do i ze szpitala lub kliniki. Maseczki są też wymagane w transporcie publicznym oraz sklepach.

Norweskie Władze Lotnicze (Avinor) zdecydowały o obowiązku noszenia masek na twarz na lotnisku Oslo Gardermoen przez wszystkich podróżnych, w przypadku gdy nie jest możliwe przestrzeganie zasad dystansu społecznego.

Ogólne informacje Folkehelseinstitut o COVID-19 w języku polskim:

https://www.fhi.no/contentassets/37298bcaf6724377b68018cfd7db4309/vedlegg/polsk_generell-informasjon-korona.pdf

Źródło: gov.pl, helsenorge.no

 

Bajka „Warszawska Syrenka” w języku polskim i norweskim.

Ewelina Baj (nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo) oraz Hedda Lidija Romundstad (Litteraturhuset), wspólnie czytają bajkę o Warszawskiej Syrence, którą zdobią przepiękne ilustracje autorstwa Jilla Moursunda.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania!

Źródło: Polska Szkoła Sobotnia w Oslo; Youtube; Litteraturhuset

Msze święte w języku polskim w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Poniżej prezentujemy informacje na temat Mszy św. w języku polskim w okresie świątecznym w Stavanger (Parafia św. Svithuna).

24 grudnia, Wigilia, Msza św., godz. 08.30 i 22.00
25 grudnia, Uroczystość Bożego Narodzenia, Msze św., godz. 08.00 i 12.30
26 grudnia, Uroczystość św. Szczepana, Msze św., godz. 08.00, 12.30 i 19.00
27 grudnia, Niedziela Świętej Rodziny, Msze św., godz. 08.00 i 12.30 i 19.00
31 grudnia, Zakończenie Starego Roku, godz. 19.00
1 stycznia 2021, Uroczystość św. Bożej Rodzicielki (Nowy Rok), Msze św., godz. 09.00, 12.30 i 19.00

Źródło: katolsk.no

Poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnego poradnika autorstwa Anny Martowicz – polonistki i doktora językoznawstwa (Uniwersytet w Edynburgu).

Anna Martowicz prowadzi warsztaty i publikuje artykuły naukowe z zakresu językoznawstwa, dydaktyki języka polskiego jako dziedziczonego i badań nad dwujęzycznością. Bierze udział w polskich i międzynarodowych konferencjach językoznawczych. Jest członkiem kilku językoznawczych towarzystw naukowych i założycielką Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą (APPLA).

Poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” jest bezpłatny i można go pobrać tutaj.

Źródło: szkolawstavanger.no

Zmiana przepisów dotyczących miejsca odbywania kwarantanny wjazdowej.

13 grudnia rząd norweski zmienił przepisy COVID-19 dotyczące miejsca odbywania kwarantanny wjazdowej.
Szczegółowe informacje (w języku polskim) znajdziecie na stronie Helesenorge – kliknij tutaj.
Formularz oświadczenia dla osób, które są objęte kwarantanną wjazdową, potwierdzający odpowiednie miejsce do odbycia kwarantanny można pobrać tutaj.
Źródło: Helsenorge

Podróże do Norwegii – przepisy dotyczące kwarantanny i testu.

Polska ma obecnie szczególnie wysoki poziom zakażeń COVID-19. Po przyjeździe z Polski do Norwegii obowiązuje 10-dniowa kwarantanna.

Helse Norge zamieściło na swojej stronie internetowej (kliknij tutaj) szczegółowe informacje w języku polskim związane z kwarantanną. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi przepisami.

Źródło: Helse Norge

Zapraszamy na film „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”.

Poruszający dramat sensacyjny, oparty na prawdziwych wydarzeniach z życia Tomasza Komendy, którymi żyła cała Polska. To fabularna opowieść o życiu młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa.

Fabuła filmu:

Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po 18 latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego. Historia Tomasza Komendy była tematem głośnego, wyróżnionego nagrodą MediaTory reportażu TVN Grzegorza Głuszaka. Według badań przeprowadzonych przez Wirtualną Polskę o sprawie niesłusznie osadzonego w więzieniu mężczyzny usłyszało aż 89% Polaków i do dziś uchodzi ona za jedną z najbardziej niechlubnych kart w dziejach polskiego sądownictwa. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” to poruszająca opowieść o niezłomności ludzkiego ducha, wytrwałości oraz sile, jaka tkwi w rodzinie. Pełna napięcia i mocnych, wyrazistych postaci historia, stworzona według najlepszych zachodnich wzorców. Pokazująca nieznane wątki i rzucająca nowe światło na wydarzenia, które doprowadziły do skazania i uniewinnienia Komendy.

Kiedy: 27 listopada
Gdzie: ODEON Stavanger, Sølvberggata 2, 4006 Stavanger
Bilety: kliknij tutaj.

 

V edycja Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja

Tegoroczna edycja Olimpiady po raz pierwszy zostanie skierowana do młodzieży szkolnej niezależnie od kraju zamieszkania. Ze względu na ogólnoświatową sytuację pandemiczną wszystkie etapy Olimpiady będą mogły być przeprowadzone on-line za pomocą platformy stworzonej przez Fundację. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy umożliwiające podjęcie studiów na polskich uniwersytetach. W tej edycji do wyboru będą indeksy m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce, o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna. Więcej informacji nt. Olimpiady przygotowanych przez organizatorów przesyłam w załączeniu.

Data rejestracji do pierwszego etapu Olimpiady będzie wkrótce opublikowana na stronie Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo również pozostałe informacje na temat Olimpiady: https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/.

Źródło: Fundacja Wolność i Demokracja; gov.pl